• Konsultacja nowych wzorów kart - spotkanie z pełnomocnikami ds. wyborów, urzędnikami wyborczymi w gminach

  • "Dzień otwarty" w Delegaturze KBW - konsultacje nowych wzorów kart do głosowania

  • Konsultacje nowych wzorów kart do głosowania - spotkanie z uczniami I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu

  • Konsultacje nowych wzorów kart do głosowania w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Rejon Przemyski

  • Konsultacja nowych wzorów kart - spotkanie z pełnomocnikami ds. wyborów, urzędnikami wyborczymi w gminach
  • "Dzień otwarty" w Delegaturze KBW - konsultacje nowych wzorów kart do głosowania
  • Konsultacje nowych wzorów kart do głosowania - spotkanie z uczniami I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu
  • Konsultacje nowych wzorów kart do głosowania w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Rejon Przemyski