• Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych
 • Numery wylosowanych list do rad powiatów
  Losowanie numerów list
 • Postanowienie Komisarza - oddalenia skargi Pełnomocnika KWW Artura Piotra Geruli - Reset Systemu na uchwałę MKW w Przemyślu w sprawie odmowy rejestracji list KWW Artura Piotra Geruli - Reset Systemu w okręgach nr 2, 3 i 4
  Postanowienie Komisarza - oddalenia skargi Pełnomocnika KW PiS na uchwałę MKW w Przemyślu w sprawie odmowy rejestracji list KW PiS w okręgach nr 2 i 3
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU z dnia 17 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Dyżur w Delegaturze 15 i 17 września 2018 r.
 • Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja o aktualnych składach TKW