Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Wybory samorządowe 21 października 2018 r.
  Uchwała PKW z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Szkolenie urzędników wyborczych
  WYKAZ urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
  Uchwała PKW z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała PKW w sprawie urzędników wyborczych
  Zarządzenia wojewody w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pruchniku - 18 lutego 2018 r., okręg nr 3
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielkie Oczy - 18 lutego 2018 r., okręg nr 11