• Wzory sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych
    Wykaz komitetów wyborczych biorących udział w wyborach 16 listopada 2014 r., które złożyły sprawozdania finansowe Komisarzowi Wyborczemu w Przemyślu
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Wykaz komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w toku kadencji w latach 2014 - 2018