• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Pruchniku - 17 lutego 2019 r., okręg nr 2
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Adamówka - 17 lutego 2019 r., okręg nr 10
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielkie Oczy - 3 lutego 2019 r., okręg nr 13
  Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w kadencji w latach 2018-2023
 • Zmiany w MKW w Przemyślu
  Zmiany w składzie OKW nr 4 w Żurawicy
 • Zmiany w obwodowych komisjach wyborczych w Przemyślu
  Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 października 2018 r.