• Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnegoo
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Przemyślu
 • Informacja o naborze na funkcję urzędnika wyborczego w gm. Pawłosiów
  Wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Pruchniku - 17 lutego 2019 r., okręg nr 2
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Adamówka - 17 lutego 2019 r., okręg nr 10