• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Jarosław - 8 marca 2020 r.
  Wygaśnięcie mandatu radnej RG Medyka - M. KOZAK
 • Wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Jarosław - Romana KAŁAMARZA
  Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w kadencji w latach 2018-2023
 • Terminarz wyborów w toku kadencji w latach 2018-2023
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory uzupełniające
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gać - 12 stycznia 2020 r., okręg nr 12
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przeworsk - 15 grudnia 2019 r., okręg nr 7
 • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stubno - 3 listopada 2019 r.
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.