• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przeworsk - 15 grudnia 2019 r., okręg nr 7
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowego
 • Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.
  Informacje o losowaniach składów OKW - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, 13 października 2019 r.
 • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stubno - 3 listopada 2019 r.
  Wzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych wójta
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory przedterminowe
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wyb. uzupełniające
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP