• Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w kadencji w latach 2018-2023
  Terminarz wyborów w toku kadencji w latach 2018-2023
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gać - 12 stycznia 2020 r., okręg nr 12
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przeworsk - 15 grudnia 2019 r., okręg nr 7
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory uzupełniające
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.
 • Informacje o losowaniach składów OKW - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, 13 października 2019 r.
  Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stubno - 3 listopada 2019 r.
 • Wzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych wójta
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory przedterminowe