Wybory samorządowe 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Strona główna Państwowej Komisji Wyborczej

Strona PKW - Wybory 2018

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych

Informacje o sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego - zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Powoływanie terytorialnych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Komunikat Komisarza Wyborczego - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych - wzory zgłoszeń

Komunikat Komisarza Wyborczego o utworzonych komitetach wyborczych

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Wyjaśnienia dotyczące gospodarki finansowej komitetów wyborczych

Zwołanie I posiedzeń TKW

Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych

Informacja o aktualnych składach TKW

Wytyczne dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Wytyczne dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Postanowienie Komisarza ws. odwołania Pełnomocnika KW PiS od uchwał MKW w Przemyślu

Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. odwołania Pełnomocnika KWW Artura Piotra Geruli - Reset Systemu od uchwał MKW w Przemyślu

Numery wylosowanych list do rad powiatów

Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Wykaz obwodów głosowania

Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad

Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzw i prezydentów

Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu

Zmiany w składzie MKW w Przemyślu

Zmiany w składzie OKW nr 4 w Żurawicy

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-08-2018 10:29
    Wprowadził:Czesław Duśko
  • Data modyfikacji20-08-2019 9:48
    Wprowadził:Czesław Duśko