• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu - wg stanu na dzień 2 października 2006 r.