• Wzory sprawozdań finansowych komitetów wyborczych oraz wyjaśnienia PKW dotyczące gospodarki finansowej KW
    Komunikat Komisarza - sprawozdania komitetów wyborczych