• Komisarz Wyborczy w Przemyślu
  Krzysztof TRYKSZA

  Terminy dyżurów - poniedziałki i piątki, godz. 9.30 - 11.00

  tel./fax - 16 678-39-17, tel. (centrala Starostwa Powiatowego)
  - 16 678-50-54, w. 156

  Siedziba Komisarza - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego,

  Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

  (budynek Starostwa Powiatowego)

  Data powołania
  3 kwietnia 2018 r.

  Data zakończenia kadencji
  3 kwietnia 2023 r.

  Właściwość terytorialna

  powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski oraz miasto na prawach powiatu Przemyśl