Komisarze wyborczy
  • Krzysztof TRYKSZA
    Krzysztof TRYKSZA

    Komisarz Wyborczy w Przemyślu