• Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Zmiana siedzib OKW - gm. Przeworsk
 • Podział na obwody - gmina Bircza
  Podział na obwody - miasto Przemyśl
 • Podział na obwody - gmina Kańczuga
  Podział na obwody - gmina Laszki
 • Podział na obwody - gmina Przeworsk
  Podział na obwody - gmina Cieszanów
 • Postanowienie w sprawie zmiany siedziby OKW nr 11 w Urzejowicach (gm. Przeworsk)
  Postanowienie w sprawie zmiany siedziby OKW nr 8 w Przeworsku