• Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 r.
  Podział na obwody - gmina Bircza
 • Podział na obwody - miasto Przemyśl
  Podział na obwody - gmina Kańczuga
 • Podział na obwody - gmina Laszki
  Podział na obwody - gmina Przeworsk
 • Podział na obwody - gmina Cieszanów
  Postanowienie w sprawie zmiany siedziby OKW nr 11 w Urzejowicach (gm. Przeworsk)
 • Postanowienie w sprawie zmiany siedziby OKW nr 8 w Przeworsku
  Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jarosław