Oświadczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego w związku z wnioskami Naczelnej Izby Kontroli dot. systemu informatycznego stosowanego do obsługi wyborów

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przygotowania i wdrożenia systemu informatycznego użytego w wyborach samorządowych, przedstawione podczas briefingu Prezesa Izby, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, są w większości zgodne z wynikami kontroli wewnętrznej zleconej przez Krajowe Biuro Wyborcze jeszcze w grudniu ubiegłego roku.
Na podstawie wniosków z tej kontroli, KBW wprowadziło szereg zmian dotyczących założeń i trybu prac nad nowym systemem informatycznym wspomagającym proces wyborczy. Zdecydowano, że system zostanie opracowany przez zespół informatyków KBW a nie przez zewnętrzną firmę. Zespół ten już teraz został istotnie wzmocniony kadrowo, na co zwrócił uwagę Prezes NIK, a KBW planuje zatrudnić w nim kolejne osoby dysponujące dużym doświadczeniem w realizacji złożonych projektów informatycznych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu, to nadzór nad jego zapewnieniem sprawuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Już wcześniej, przed otrzymaniem raportu NIK, podjęliśmy decyzję, że system, nad którym obecnie pracujemy, nie będzie wykorzystany do obsługi wyborów prezydenckich. W trakcie tych wyborów system zostanie poddany jedynie testowi w pełnym obciążeniu. Natomiast w kwietniu zostanie przeprowadzony test z udziałem wszystkich samorządów.
Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze podzielają troskę prezesa Najwyższej Izby Kontroli o sprawne i rzetelne przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Od naszego powołania dokładamy najwyższych starań, aby tak się stało.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia15-12-2015 20:21
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji21-12-2015 19:36
    Wprowadził: