• Zmiany w składach rad powiatów w kadencji 2002-2006
  Zmiany w składzie Rady Powiatu Lubaczowskiego
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Jarosławskiego
  Zmiany w składach rad w gminach do 20 tys. mieszkańców w kadencji 2002-2006
 • Zmiany w składzie Rady Powiatu Przeworskiego
  Zmiany w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców w kadencji 2002 - 2006
 • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Przemyślu
  Zmiany w składzie Rady Miasta Jarosławia