• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania sprawozdań finansowych