• Komunikaty Komisarza Wyborczego w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.