• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielkie Oczy - 3 lutego 2019 r., okręg nr 13
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Adamówka - 17 lutego 2019 r., okręg nr 10