• Zmiany na funkcji Wójta Gminy Stubno
    Zmiany w składach rad - postanowienia i obwieszczenia Komisarza Wyborczego oraz uchwały rad i postanowienia sądów
  • Zmiany w składach rad w gminach do 20 tys. mieszkańców
    Zmiany w składach rad w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
  • Zmiany w składach rad powiatów