więcej

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Wiązownica - 5 grudnia 2021 r.

Wygaśnięcie mandatu wójta gminy Wiązownica

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica

Informacja o wyborach, w tym o liczbie mieszkańców gminy

KWW JANA KIPCZAKA

KWW MARII TABIN-MATUSZ JESTEM DLA WAS

KWW BOGDANA JÓZEFA ZARZECKIEGO

KWW KRZYSZTOFA STRENTA

KWW DARIUSZA ROŻKA

KWW NASZA GMINA 2021

KWW BOGUSŁAWA GILARSKIEGO "GMINA BEZ PODZIAŁÓW"

KWW MARIANA FEDORA

KWW KAZIMIERZA SZAŁAJ

Obwieszczenie o siedzibie GKW

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU

Powołanie GKW w Wiązownicy

Zwołanie I posiedzenia GKW w  Wiązownicy

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja GKW o dyżurach

Obwieszczenie o obwodach

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta

Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW oraz losowaniu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania OKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie zwołania I posiedzenia OKW

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW

Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW

Dokumenty pomocne w złożeniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniu kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta oraz kandydatów do komisji wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na wójta/burmistrza/prezydenta

Powoływanie gminnej/miejskiej komisji wyborczej - uchwała PKW

Powoływanie gminnej/miejskiej komisji wyborczej - zmiana uchwały PKW

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych - uchwała PKW

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych - zmiana uchwały PKW

Regulaminy terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej

Wytyczne dla TKW - zadania do dnia głosowania

Wytyczne dla TKW - zadania w dniu głosowania

Wytyczne dla OKW - dzień głosowania

Wytyczne dla OKW - ustalenie wyników głosowania

Wytyczne PKW - wybory w toku kadencji w latach 2018 -2023

          UTWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH

1. Komitet wyborczy wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu - wzór

Oświadczenie pełnomocnika - wzór

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu - wzór

2. Komitet wyborczy partii politycznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu - wzór

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór

Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór

3. Koalicyjny komitet wyborczy

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu - wzór

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór

Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór

4. Komitet wyborczy organizacji lub stowarzyszenia

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu - wzór

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego - wzór

Oświadczenie pełnomocnika finansowego - wzór

Warunki, które musi spełniać pełnomocnik finansowy komitetu

Zasady gospodarki finansowej komitetów wyborczych

Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego

          ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WÓJTA

Zgłoszenie kandydata na wójta - wzór

Zgoda na kandydowanie - wzór

Wykaz wyborców popierających kandydata - wzór

Oświadczenie lustracyjne - wzór

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - wzór

          ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH

Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - wzór

Zgłoszenie kandydatów do gminnej komisji wyborczej - wzór

          PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wzór

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór

          GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wzór

          MĄŻ ZAUFANIA

Zaświadczenie dla męża zaufania - wzór

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  27-09-2021 8:35

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 8:39

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 8:41

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 12:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 12:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:09

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:09

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:10

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:12

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:13

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:20

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:21

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:24

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:25

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:26

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:28

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:28

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:30

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:32

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:33

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:34

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:35

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:35

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:38

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:46

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:49

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:50

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:53

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:54

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:56

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:57

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 14:59

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 15:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:06

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:07

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:11

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:12

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:14

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:17

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:20

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:23

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:29

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:31

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:54

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 9:55

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 8:49

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 8:50

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 12:25

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 12:26

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 12:28

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 12:32

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:36

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:40

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:41

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:43

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:43

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 12:45

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 13:13

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:02

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:03

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:04

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:05

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-10-2021 10:05

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  21-10-2021 12:09

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  21-10-2021 12:10

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  21-10-2021 12:11

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  21-10-2021 12:30

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  22-10-2021 12:05

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  25-10-2021 7:51

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  25-10-2021 10:07

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 14:35

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 14:42

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  28-10-2021 9:04

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  28-10-2021 9:05

  Wprowadził:

  Tomasz Arlet

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 7:14

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  02-11-2021 7:37

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  02-11-2021 8:17

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  03-11-2021 12:45

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  03-11-2021 12:48

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 7:23

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 7:25

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 7:55

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 8:46

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 10:15

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  17-11-2021 8:14

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  17-11-2021 15:21

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  17-11-2021 15:23

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  19-11-2021 14:39

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  19-11-2021 14:42

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 7:46

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 7:47

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 13:05

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 13:06

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 14:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 14:02

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 14:03

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 14:04

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 13:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 13:02

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 12:57

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 12:59

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:13

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:15

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:19

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:21

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:22

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:23

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:25

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  01-12-2021 13:27

  Wprowadził:

  Anita Ciempka

 • Data modyfikacji

  04-12-2021 13:09

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  05-12-2021 20:16

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  05-12-2021 20:16

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij