AKTUALNOŚCI

 • Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Pruchniku - 17 lutego 2019 r., okręg nr 2
 • Zmiany w składach rad w toku kadencji w latach 2018 - 2023
 • Wybory uzupełniające do rad w toku kadencji w latach 2018 - 2023
 • Wzory sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Wybory samorządowe 21 października 2018 r.
 • Uchwała PKW z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • WYKAZ urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała PKW z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała PKW w sprawie urzędników wyborczych
 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
 • WYBORCO - sprawdź, czy jesteś ujęty w rejestrze wyborców!
 • Ustalenie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa w kadencji 2018 - 2023
 • Informacja dla wyborców

WYDARZENIA

 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji urzędników wyborczych
 • Wyniki I etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura KBW w Przemyślu
 • Etap szkolny II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" już za nami - wyniki poznamy 16 listopada.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur