• Informacje o losowaniach składów OKW - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, 13 października 2019 r.
  Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stubno - 3 listopada 2019 r.
 • Wzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych wójta
  Nabór na stanowisko księgowego w Delegaturze KBW
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory przedterminowe
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wyb. uzupełniające
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnegoo - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych