• Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w kadencji w latach 2018-2023
  Informacja o naborze na funkcję urzędnika wyborczego w Mieście Przemyśl
 • Terminarz wyborów w kadencji w latach 2018-2023
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gać - 12 stycznia 2020 r., okręg nr 12
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przeworsk - 15 grudnia 2019 r., okręg nr 7
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - wybory uzupełniające
 • Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 13 października 2019 r.
  Informacje o losowaniach składów OKW - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, 13 października 2019 r.
 • Wybory przedterminowe Wójta Gminy Stubno - 3 listopada 2019 r.
  Wzór zaświadczenia dla męża zaufania w wyborach przedterminowych wójta