• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Adamówka - 17 lutego 2019 r., okręg nr 10
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielkie Oczy - 3 lutego 2019 r., okręg nr 13
 • Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w kadencji w latach 2018-2023
  Zmiany w MKW w Przemyślu
 • Zmiany w składzie OKW nr 4 w Żurawicy
  Zmiany w obwodowych komisjach wyborczych w Przemyślu
 • Obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Obwieszczenie o wynikach wyborów do rad
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 października 2018 r.
  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych