• Zmiany w składach rad w gminach do 20 tys. mieszkańców w kadencji 2006-2010
    Zmiany w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców w kadencji 2006 - 2010
  • Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Przemyślu
    Zmiany w składzie Rady Miasta Jarosławia