• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. (ZKF-5721-11/14) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r.
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. (ZKF-5721-13/14) Warszawa, dnia 25 sierpnia 2014 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. (ZKF-5721-1/14) Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.