• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 37, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dz
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2010 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja z dnia 18 maja 2011 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lutego 2011 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37
  Komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienia o zamiarze zgłaszania kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.