• Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 r.