więcej

Zmiany w składach rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu

L.p. Rada
Wygaśnięcie mandatu Data wyborów uzupełniających/ponownych Nazwisko  nowego radnego
1 Rada Gminy Krasiczyn Postanowienie nr 3/2015 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 stycznia 2015 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława MAŁKA (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 19 kwietnia 2015 r. Marta Maria WIŚNIOWSKA
2 Rada Gminy Chłopice Postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 13 marca 2015 r. (Sygn. akt I Ns 10/15) - wygaśnięcie mandatu radnego Rafała BUDZISZA (protest wyborczy) 2 sierpnia 2015 r. Janusz Tomasz JAWORSKI
3 Rada Gminy Pawłosiów Postanowienie nr 11/15 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 sierpnia 2015 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Marty Heleny KURPIEL (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 22 listopada 2015 r. Marian Tadeusz CZEREBA
4 Rada Miejska
w Cieszanowie
Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2016 r. - Sygn. akt II OSK 2759/15 - wygaśnięcie mandatu radnego Romana KRYWKO (art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego - naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności)
26 czerwca 2016 r. Mieczysław KRAWIEC
5 Rada Miejska
w Oleszycach
Postanowienie nr 3/13 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 11 kwietnia 2016 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Władysława GANCARZA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego)
10 lipca 2016 r.  Janusz KOLBUSZEWSKI
6 Rada Gminy Żurawica
Postanowienie nr 5/16 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 10 maja 2016 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Kazimierza KĘDZIORY (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) 7 sierpnia 2016 r.  Regina ŚRODEK
7 Rada Gminy Żurawica Postanowienie nr 14/16 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 września 2016 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza KOCHANOWICZA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) 4 grudnia 2016 r. Witold Piotr ZAJĄC
8 Rada Gminy Dubiecko Uchwała Nr 146/XXIV/2016 Rady Gminy Dubiecko z dnia 16 września 2016 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Teresy BLECHARCZYK (art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego - naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności) 18 grudnia 2016 r.
Mateusz Wojciech BAL
9 Rada Gminy Wiązownica Postanowienie nr DPR-775-2/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 11 kwietnia 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Mateusza CIUPAKA (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 23 lipca 2017 r.
Wiesław Stanisław PRUCNAL
10 Rada Miasta Jarosławia Postanowienie nr DPR-773-2/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 4 lipca 2017 r. - wygaśnięcie mandatów radnych Andrzeja PIESZKO i Lesława Wojciecha WYSOCKIEGO (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnych) 24 września 2017 r.

Anetta Zdzisława MAKARSKA

Witold DUSZYŃSKI

11 Rada Gminy Laszki Postanowienie nr DPR-773-3/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Marzeny Beaty BRZOZY (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 15 października 2017 r. Bogdan WOJTOWICZ
12 Rada Gminy Laszki Postanowienie nr DPR-773-4/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Marka Artura WERODOWICZA (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 15 października 2017 r.  Elżbieta Józefa PASIECZNA
13 Rada Gminy Laszki Postanowienie nr DPR-773-5/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 11 sierpnia 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Danuty Teresy KOPEĆ (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 19 listopada 2017 r.  Krzysztof Paweł KAŁEK
14 Rada Miejska w Lubaczowie Postanowienie nr DPR-773-6/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 18 września 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława WITKO (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) 17 grudnia 2017 r. Roman Ryszard ŁAŃCUCKI
15 Rada Gminy Żurawica Postanowienie nr DPR-773-9/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 października 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Reginy ŚRODEK (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 4 lutego 2018 r.  Jacek ANTOSYK
16 Rada Gminy Wielkie Oczy Postanowienie nr DPR-773-11/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 14 listopada 2017 r. - wygaśnięcie mandau radnego Mariusza Jana JANECZKO (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) 18 lutego 2018 r. Wiesław KUTERBACH
17 Rada Miejska w Pruchniku Postanowienie nr DPR-773-10/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22 listopada 2017 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Zbigniewa ZAJĄCA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) 18 lutego 2018 r. Jan PIESZKO
18 Rada Miejska w Pruchniku Postanowienie nr DPR-773-3/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 lutego 2018 r. - wygaśnięcie mandatu radnej Katarzyny Aliny KOS (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ----
19 RG Pawłosiów Postanowienie nr DPR-773-6/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2018 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Józefa KONIECZNEGO (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ----
20 RG Orły Postanowienie nr DPR-773-7/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2018 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Tadeusza KACZMARZA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130)  ----
21 RG
Horyniec-Zdrój
Postanowienie nr DPR-773-9/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2018 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Jana ANTONIKA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130)  ----
22 Stary Dzików Postanowienie nr DPR-773-11/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 lipca 2018 r. - wygaśnięcie mandatu radnego Franciszka NIECKARZA (art. 383 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego - śmierć radnego) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ----
22 Jawornik Polski Postanowienie nr DPR-773-12/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 sierpnia 2018 r. - wygaśnięcie mandau radnego Tomasza Jerzego JAMROZIKA (art. 383 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego - pisemne zrzeczenie się mandatu) Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ----

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  07-03-2016 14:30

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-04-2016 10:13

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-04-2016 10:15

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  04-04-2016 10:16

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  11-04-2016 14:27

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  11-04-2016 14:30

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  11-04-2016 14:31

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-04-2016 13:26

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  12-05-2016 15:32

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  18-05-2016 10:08

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  18-05-2016 10:10

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  29-06-2016 15:22

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  11-07-2016 8:01

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  26-07-2016 9:03

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  05-09-2016 10:38

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  07-09-2016 9:11

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  22-09-2016 8:07

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  05-12-2016 10:51

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  05-12-2016 10:53

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-12-2016 13:13

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-12-2016 13:16

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  21-04-2017 14:30

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  26-04-2017 9:58

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  07-07-2017 13:05

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-07-2017 14:27

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  24-07-2017 7:13

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  25-08-2017 9:55

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  21-09-2017 8:32

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  25-09-2017 7:49

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  16-10-2017 7:45

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-11-2017 7:35

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-11-2017 8:17

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  23-11-2017 9:54

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  18-12-2017 7:41

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  19-02-2018 7:46

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  27-02-2018 10:20

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  02-03-2018 10:45

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  20-04-2018 7:51

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  26-06-2018 13:49

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  25-07-2018 8:20

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

 • Data modyfikacji

  24-08-2018 7:36

  Wprowadził:

  Czesław Duśko

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij